Behandlingar

En behandling börjar alltid med en intervju där du får berätta om dina besvär- fysiska, mentala, känslomässiga. Jag ställer frågor för att hitta den röda tråden och sedan efter sammanställning så ordinerar jag ett medel. Alltid ett medel i taget i klassisk homeopati. Vi botar inte enskilda symptom utan ser till helheten och försöker hitta kärnan till ohälsa och vart det kan ha börjat.

Räkna med att första besöket tar ca 1- 2 timmar. 

Jag tar främst emot klienter online även om det finns möjlighet att komma till mig på plats. Jag befinner mig i Klintehamn på Gotland.

Återbesök

Här går vi igenom vad vad som skett sedan första mötet och hur du upplevt tiden efter till nu. Uppföljning sker vanligen 5-6 veckor efter första besöket.