Klassisk homeopati

Homeopati är en alternativ medicinsk behandlingsmetod som grundades på 1700-talet av den tyska läkaren Samuel Hahnemann. Homeopati baseras på idén om att ”lika botar lika”, vilket innebär att ohälsa kan botas eller lindras genom att inta homeopatiska medel utifrån patientens samlade symptombild.

Homeopatiska preparat innehåller vanligtvis mycket små doser av naturliga ämnen, så det är miljövänligt och är fritt från biverkningar

Homeopati används för att behandla en mängd olika sjukdomar och tillstånd, inklusive allergier, ångest, sömnstörningar, hudproblem matsmältningsproblem och mycket annat.
Det är mitt jobb att ta reda på genom att göra en fullständig anamnes. Jag vill ha reda på på din sjukdomshistoria, allergier, sorg, trauma, vad du är rädd för, dina reaktioner på olika saker dina matvanor och mycket annat, innan ordination på startmedel ges. Alltid ett i taget med utvärdering.