Homeopat Stockholm

Längtar du efter att få känna dig vital och full av energi?
Det är allmänt känt att en stressad livsstil kombinerat med sorger, trauman, undertryckta känslor etc kan ge diverse diffusa känslomässiga symptom som trötthetskänsla, oro, ångest,värk, inflammationer mm.

Vill du få förutsättningarna att hjälpa dig själv till en optimalare hälsa så är du välkommen att ta kontakt med mig.

En behandling börjar alltid med en intervju där du får berätta om dina besvär- fysiska, mentala, känslomässiga. Jag ställer frågor för att hitta den röda tråden och sedan efter sammanställning så ordinerar jag ett medel. Alltid ett medel i taget i klassisk homeopati. Vi botar inte enskilda symptom utan ser till helheten och försöker hitta kärnan till ohälsa och vart det kan ha börjat.

Jag har studerat i 3 år för Stefan Whilde, tilldelats 3-årigt examensdiplom av Whildes Homeopatiska Skola samt medlemskap och patientförsäkring hos Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR). Jag ingår i Whildes Homeopatiska team.

Jag älskar den homeopatiska läkekonsten som är mild, varaktig och biverkningsfri. Jag har sett många goda resultat och jag är övertygad om att detta är framtidens sätt att bota ohälsa.

Homeopat Stockholm

Klassisk homeopati i Stockholm

Homeopati är en alternativ medicinsk behandlingsmetod som grundades på 1700-talet av den tyska läkaren Samuel Hahnemann. Homeopati baseras på idén om att ”lika botar lika”, vilket innebär att ohälsa kan botas eller lindras genom att inta homeopatiska medel utifrån patientens samlade symptombild.

Homeopatiska preparat innehåller vanligtvis mycket små doser av naturliga ämnen, så det är miljövänligt och är fritt från biverkningar

Homeopati används för att behandla en mängd olika sjukdomar och tillstånd, inklusive allergier, ångest, sömnstörningar, hudproblem matsmältningsproblem och mycket annat.
Det är mitt jobb att ta reda på genom att göra en fullständig anamnes. Jag vill ha reda på på din sjukdomshistoria, allergier, sorg, trauma, vad du är rädd för, dina reaktioner på olika saker dina matvanor och mycket annat, innan ordination på startmedel ges. Alltid ett i taget med utvärdering. 

Behandlingar

En behandling börjar alltid med en intervju där du får berätta om dina besvär- fysiska, mentala, känslomässiga. Jag ställer frågor för att hitta den röda tråden och sedan efter sammanställning så ordinerar jag ett medel. Alltid ett medel i taget i klassisk homeopati. Vi botar inte enskilda symptom utan ser till helheten och försöker hitta kärnan till ohälsa och vart det kan ha börjat.

Räkna med att första besöket tar ca 1- 2 timmar. 

Jag tar främst emot klienter online även om det finns möjlighet att komma till mig på plats. Jag befinner mig i Klintehamn på Gotland. Se priser här!

Återbesök

Här går vi igenom vad vad som skett sedan första mötet och hur du upplevt tiden efter till nu. Uppföljning sker vanligen 5-6 veckor efter första besöket.

Homeopat Lotten Schnell